Publicerad: 2014-12-10 10:21 | Uppdaterad: 2014-12-11 09:45

Karolinska Institutet får del av mångmiljardsatsning på innovationer för framtidens hälsa

European Institute for Innovation and Technology (EIT) har utsett det paneuropeiska konsortiet InnoLife till vinnare i utlysningen av EIT Health – en Knowledge and Innovation Community (KIC) för Innovationer för Hälsosamt liv och aktivt åldrande.
I konsortiet ingår Karolinska Institutet tillsammans med flera tunga svenska och danska institutioner och företag. Som vinnare av EIT Health får InnoLife upp till 700 miljoner euro fram till 2020, pengar som ska satsas på innovationer för framtidens hälsa. För Karolinska Institutet innebär det möjligheter till medfinansiering till utvecklingsprojekt inom innovation och utbildning, med fokus på entreprenörskap.

En KIC är ett konsortium av industri, akademi och publika institutioner som tillsammans tacklar stora samhälleliga utmaningar genom att stimulera nyttiggörande av vetenskapliga upptäckter. I den skandinaviska noden av Innolife ingår Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet och Köpenhams universitet. Övriga skandinaviska partners är NovoNordisk, ThermoFisher Scientific, Stockholms Stad, LEO Pharma, RISE Research Institutes of Sweden och andra partners. Övriga noder inom Innolife finns i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Belgien och Holland. Satsningen från EIT beräknas tillsammans för de olika noderna uppgå till 100 miljoner euro per år under sju år.

Inom ramen för Horizon 2020 har EU-kommissionen avsatt 3,9 miljarder euro till satsningar som omsätter forskning i innovativa produkter, som samtidigt tar sig an de stora samhällsutmaningarna och leder till affärsmöjligheter. Pengarna fördelas av EU-organet European Institute for Innovation and Technology (EIT) som har uppdraget att utlysa och utvärdera ansökningar om att få starta KIC:er (Knowledge and Innovation Community). InnoLife har valts i konkurrens med fyra andra europeiska konsortier.

– Det är ett fantastsikt bra besked vi fått idag, säger Magnus Persson som är director för den skandinaviska noden av InnoLife. Sverige och Danmark har en stark innovationskraft och här finns enastående möjligheter till framgångsrik forskning. InnoLife ska medverka till att skapa förbättrat omhändertagande, prevention, diagnostik och behandling av åldrandets tillstånd. Det här är en unik möjlighet att bidra och därför går vi nu in i det europeiska konsortiet där all kompetens för en avancerad innovation och utveckling finns samlad.

För att på ett effektivt sätt kunna utveckla produkter, tjänster och system krävs både stora patientvolymer och avancerade teknologiska resurser. Många länder, inklusive Sverige, är beroende av samverkan med internationella utvecklingskonsortier för att klara detta.

InnoLife kommer att fokusera på utbildningar inom entreprenörskap och genomförande av innovationsprojekt. Detta innefattar både stora projekt med många tongivande organisationer men även mindre projekt såsom stöd för start-up bolag. Flera av dessa projekt är redan i startfas och har ett starkt fokus på utveckling av nya produkter och tjänster som avser att underlätta för äldre att aktivt delta i samhället och förebygga åldrandets sjukdomar.

– Under de senaste 150 åren har medellivslängden ökat med 4-5 år per generation, vilket är en fantastisk framgång vad gäller allmänna livsvillkor och medicinska framsteg, säger Magnus Persson. Men den ökande andelen äldre i befolkningen medför stora utmaningar för våra samhällen. Åldrandets konsekvenser i form av minskad mobilitet, social isolering och sjukdomar är i stort behov av nya angreppsvinklar. Dessutom ställs ökade krav på att samhällets resurser används på bästa sätt.

Tre KIC:ar startades 2009. KTH och Uppsala universitet medverkar i KIC InnoEnergy som bland annat utvecklar smarta elnät och elektrisk energilagring. KTH ingår även i EIT ICT Labs som är inriktat mot mjukvara och IT-tjänster. Ett tredje KIC arbetar med klimatfrågor.

Pressmeddelande från EIT.

Faktablad om EIT Health

Läs mer om InnoLife