Publicerad: 2014-08-29 15:52 | Uppdaterad: 2014-08-29 15:52

Karolinska Institutet får 5 miljoner till projekt om psykisk ohälsa

Regeringen har beslutat att ge Karolinska Institutet 5 miljoner kronor för ett projekt om behandling av psykisk ohälsa inom primärvården. Projektet syftar till att genom primärvården göra evidensbaserad psykologisk behandling tillgänglig för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa. I ett första steg väntas projektet omfatta omkring 2 500 patienter per år.

Under senare år har det skett en förskjutning av diagnoserna i sjukförsäkringen – från fysiska till psykiska. Psykiska sjukdomar är i dag den vanligaste diagnosen för både kvinnor och män.

– Den här diagnosförskjutningen är oroande eftersom dessa sjukfall tenderar att bli långa. Det här arbetssättet har framgångsrikt prövats på Gustavsbergs vårdcentral, och nu får Karolinska Institutet möjlighet att bredare pröva och utveckla den här modellen så att fler kan omfattas, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i regeringens pressmeddelande.

Evidensbaserad psykoterapi innebär att man utifrån riktlinjer använder sig av ett strukturerat och manualbaserat arbetssätt där man genom stegvisa insatser behandlar psykisk ohälsa. Det aktuella projektet drivs av professor Mats Lekander vid Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet, och medlen utbetalas från Rehabiliteringsgarantin.