Publicerad: 2015-02-02 09:18 | Uppdaterad: 2015-02-05 09:49

Karolinska Institutet får 400 miljoner kronor från Hongkong-donator

Karolinska Institutet får en donation på 50 miljoner dollar, motsvarande 400 miljoner kronor, av affärsmannen Ming Wai Lau baserad i Hongkong. Medlen gör det möjligt att starta forskningsverksamhet inom regenerativ medicin, med en nod i Stockholm och en i Hongkong under KI:s ledning.

Forskningen fokuseras på tre stora sjukdomsområden, där både Karolinska Institutet och flera universitet i Hongkong har en särskild expertis. Målet är bland annat att med stamcellsteknik kunna återskapa skadad vävnad i hjärta, lever och nervsystem. Forskningen kommer till exempel att fokusera på hjärtvävnad som skadats vid hjärtinfarkt, ryggmärgsskador och att finna bot mot Parkinsons sjukdom, samt med stamscellstransplantation reparera en sviktande lever.

Donatorn Ming Wai Lau är ordförande och verkställande direktör för fastighetsbolaget Chinese Estates Holdings Limited, och vice ordförande i det oberoende rådgivningsorganet Bauhinia Foundation Research Centre. Han är registrerad advokat i New York. Under 2014 var Ming Wai Lau gästföreläsare vid Harvard Law School i Boston, USA, och han har en rad offentliga uppdrag, bland annat i Kina.

Den nya KI-ledda forskningsverksamheten kommer att få donatorns namn – Ming Wai Lau Center.

Läs mer i ett pressmeddelande.