Publicerad: 2013-07-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 13:28

Karolinska Institutet etablerar professur i vårdforskning finansierat av Investor

Investor AB donerar 10 miljoner kronor till inrättandet av en professur i innovativ vård och omsorg vid Karolinska Institutet.

Sjukvård och omsorg står inför stora utmaningar med en ökande andel äldre, som i högre grad drabbas av kroniska sjukdomar. Den biomedicinska forskningens fortsatta genombrott innebär framtida möjligheter till individanpassad behandling, samtidigt som patienter och anhöriga ställer allt större krav på att kunna påverka val och utförande av vårdinsatser. För att möta sjukvårdens utmaningar krävs därför ökade satsningar inom vårdforskning och innovation, liksom i utbildningen av vårdens personal.

Vårdforskning bedrivs nära patienten i den kliniska vardagen och analyserar hur medicinska forskningsresultat och innovationer på bästa sätt ska användas i vården och omsorgen. Syftet är att utveckla nya strukturer och arbetssätt för vårdpersonalen, med målet att förbättra patientsäkerheten, vårdens innehåll, kvalitet och effektivitet.

- Karolinska Institutet har sedan länge ett starkt fokus på innovationsfrågor. Investors donationsprofessur kommer att på ett betydande sätt bidra till att utveckla utbildning och forskning för bättre kvalitet i vården, säger Karolinska Institutets rektor, professor Anders Hamsten.

- Genom att finansiera en professur i innovativ vård och omsorg vill vi medverka till att Sverige ska kunna utveckla välfärdstjänster i världsklass. Karolinska institutet är med sin bredd och sitt djup, i kombination med det engagemang de visat för detta område, mycket väl lämpade att utveckla denna professur långsiktigt, säger Börje Ekholm vd för Investor

Investors donation fördelas över fem år och Karolinska Institutet kommer att stå för lokaler, administration och finansiering av en forskartjänst som knyts till den forskargrupp som skapas för professuren. Även Stockholms stads äldreförvaltning och Stockholms läns landsting har uttryckt en vilja om att medverka till finansiering av personal och KTH önskar inleda samarbete kring ett gemensamt centrum för innovativ vård och omsorg. Rekrytering till professorstjänsten inleds omedelbart.

Investor är ett investmentbolag som bildades 1916 av familjen Wallenberg. Investor är idag en ledande ägare av internationella kvalitetsbolag baserade i Norden.