Publicerad: 2016-07-04 14:10 | Uppdaterad: 2016-07-04 14:11

Karolinska Institutet deltar i Kronprinsessparets Stiftelses initiativ kring ungdomars hälsa

Av Europas alla länder är Sverige ett av dem där barn och ungdomar rör sig minst. En fyraåring tillbringar halva sin vakna tid sittande, och bland 13-åringar rör sig bara var åttonde tillräckligt varje dag. För att förändra denna utveckling startas nu initiativet Generation Pep.

En god hälsa är avgörande för vår livskvalitet. Brist på rörelse är en av våra största hälsofaror, och kan medföra sömnstörningar, depression, diabetes typ 2 med mera.

Därför startas nu initiativet Generation Pep. Initiativtagare är Kronprinsessparets Stiftelse, och bland Generation Pep:s samarbetspartners finns Karolinska institutet.

- Jag välkomnar att Kronprinsparets Stiftelse tar det här initiativet eftersom den fysiska och psykiska hälsan hos våra ungdomar är sämre idag än tidigare. Att lägga fokus på de här frågorna är avgörande för ungdomars framtid, säger professor Carl Johan Sundberg vid Karolinska Institutet.

Initiativet presenteras i samband med ett seminarium i Almedalen måndag 4 juli. En av deltagarna vid seminariet är professor Mai-Lis Hellénius vid Karolinska Institutet.

- Stillasittandet har ökat snabbt och hotar hälsan och välbefinnandet. Jag välkomnar verkligen den kraftsamling som GEN-PEP utgör och tror att satsningen kan betyda mycket för svensk folkhälsa, säger Mai-Lis Hellenius.