Publicerad: 2017-08-10 17:07 | Uppdaterad: 2017-08-11 15:12

Karolinska Institutet bästa svenska universitet i internationell innovationsrankning

Karolinska Institutet, KI, placerar sig på plats 38 av 200 i vetenskapstidskriften Natures innovationsrankning, Nature Index 2017 Innovation, som mäter hur företag och organisationer använder sig av universitetens forskningsresultat. KI är det svenska universitet som placerar sig bäst och det enda som tar sig in på topp-50.

Den aktuella rankningen utgår ifrån hur ofta forskning vid universitet och andra statliga forskningsorganisationer citeras i patent som ägs av aktörer utanför akademin, till exempel i företag inom IT- verkstads-, läkemedels- och biomedicinindustrin.

Ole Petter Ottersen – Även om man alltid ska vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av rankningar så är det en viktig indikation på hur KI står sig i relation till andra universitet och ett kvitto på att vi har forskning av hög kvalitet som dessutom är relevant för det omgivande samhället, säger Ole Petter Ottersen, som tillträdde som rektor vid KI den 1 augusti.

För att komma med på Nature Index Innovation krävs dels många publiceringar i högrankade vetenskapliga tidskrifter, dels att forskningsrönen är tillämpbara och citerade i patent.

– Det är ett mycket intressant sätt att mäta hur universitetens forskning bidrar till utveckling och samhällsnytta eftersom det handlar om hur andra aktörer använder vår forskning för att utveckla produkter och tjänster, säger Richard Cowburn, ansvarig för näringslivssamverkan vid Karolinska Institutet.

USA i topp

Amerikanska universitet kniper 38 av de 50 översta placeringarna i Nature Index 2017 och i absoluta täten ligger Scripps Research Institute, San Diego, följt av Rockefeller University, New York; Massachusetts Institute of Technology, Boston; University of Massachusetts Medical School, Worcester och The University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas.
KI är en av totalt sex europeiska universitet som finns med på topp-50. Bland svenska universitet återfinns även Uppsala Universitet och Stockholms Universitet på Natur Index Innovation.

Nature Index Innovation baserar sin rankning på Lens som är ett öppet webbaserat verktyg som mäter forskningens inflytande på innovationer.