Publicerad: 2017-08-22 19:38 | Uppdaterad: 2017-08-23 16:16

Karolinska Institutet backar i anseendeundersökning

För andra året i rad backar Karolinska Institutet, KI, i en anseendeundersökning som undersökningsföretaget Kantar Sifo genomfört: från 59 till 47 på en skala där 100 är utomordentligt anseende och 0 är svagt anseende.

– Det är inte alls bra att allmänheten har lågt förtroende för oss. Samtidigt var resultatet inte helt oväntat. KI har haft en mycket turbulent tid där Macchiarini-ärendet överskuggat universitets verksamhet och all den goda forskning och utbildning som äger rum här. Vi tar det här på största allvar och vårt fokus är att fortsätta att systematiskt arbeta vidare med åtgärder för att komma tillrätta med tidigare brister, säger KI:s nye rektor Ole Petter Ottersen i en kommentar till undersökningen.

Kantar Sifo bekräftar att det sannolikt är medieturbulensen kring Paolo Macchiarini som ger effekter också i årets mätning. I undersökningen framkommer att den absolut viktigaste kanalen för allmänheten att få information om KI är just mediebilden och de tillfrågade upplever publiciteten för lärosätet som tydligt negativ.

– När offentlighetens ljus slocknat, har dock KI goda förutsättningar att återhämta sig – KI:s utgångspunkt var mycket höga anseendenivåer – men resan tillbaka tar sannolikt tid, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo.