Publicerad: 2016-03-23 11:45 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:01

Karolinska Institutet avskedar Macchiarini

Personalansvarsnämnden vid KI har idag beslutat att avskeda Paolo Macchiarini från sin anställning som forskare vid KI. Han kommer omgående att få besked om att hans anställning upphör.

Paolo Macchiarini har agerat och bedrivit verksamhet på ett sätt som inte är förenligt med anställning vid KI. Avskedet grundas bl.a. på följande skäl:

Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State Medical University i Krasnodar är oförenlig med KI:s värdegrunder och har skadat KI:s anseende.

Paolo Macchiarini har inte sanningsenligt och fullständigt redovisat sina bisysslor.

Paolo Macchiarini har lämnat oriktiga eller missvisande uppgifter i de CV han har lämnat in till KI

Paolo Macchiarini har visat oaktsamhet i forskning enligt KI:s utredning 2015.

– Det är omöjligt för KI att fortsättningsvis ha något som helst samarbete med Paolo Macchiarini. Han har agerat på ett sätt som har fått mycket tragiska konsekvenser för drabbade individer och deras familjer. Hans agerande har skadat förtroendet för KI och för forskningen generellt sett, säger personaldirektör Mats Engelbrektson.

KI har inga ytterligare kommentarer.