Publicerad: 2011-04-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Karolinska Development på börsen

Intresset för förvärv av aktier i Karolinska Development AB (KD) har varit stort, både från allmänheten och institutionella investerare. Totalt erhåller KD 608 miljoner kronor genom nyemissionen. Handeln på NASDAQ OMX Stockholm inleds på fredagen den 15 april 2011.

Torbjørn Bjerke Foto: NASDAQ OMX
Karolinska Developments VD, Torbjørn Bjerke ringde i klockan när handeln öppnade.Foto: NASDAQ OMX

- Vi är naturligtvis stolta. Att investerare visar så stort intresse för KD innebär ett erkännande för Karolinska Institutets innovationssystem, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

Karolinska Institutets innovationssystem är unikt i Sverige. Karolinska Institutet har skapat något som andra universitet saknar, enkelt uttryckt en bro från universitetet - via dess innovationsbolag och holdingbolag - till ett investmentbolag. KD kan på så vis generera medel tillbaka till universitetets forskning och nya innovationer.

- Det handlar om att ta nya forskningsidéer till utveckling av läkemedel, bioteknik och medicinteknik som kommer till nytta för patienter och hela samhället, menar Harriet Wallberg-Henriksson.

Behovet och vikten av innovationer inom life science uppmärksammas mer och mer i forskningspolitiken. Regeringen är väldigt tydlig i sin uppmaning till högskolorna om att verka för att forskningsresultat kommer samhället till nytta. Innovation fick en central roll i forskningspropositionen från 2008 som fick namnet Ett lyft för forskning och innovation. Utbildningsdepartementet har också signalerat en vilja att stärka satsningarna på innovation ytterligare i kommande forskningspolitiska proposition.

KDs portfölj består av över 40 projekt i olika stadier, från konceptutveckling till fas II-studier, tolv projekt befinner sig i kliniska prövningar varav sex i fas II. Portföljen är särskilt stark inom områdena cancer, dermatologi, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, kvinnohälsa och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB) äger efter emissionen cirka 9 procent av KD, vilket ger en röststyrka på cirka 27 procent.

Text: Sabina Bossi, pressekreterare, Ulla Bredberg tf informationschef