Publicerad: 2011-03-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Karolinska Development börsnoteras

Styrelsen för investmentbolaget Karolinska Development AB (KD) beslutade igår att företagets B-aktier blir öppna för handel på NASDAQ OMX Stockholm från den 15 april 2011. Man beslutade även om en nyemission av B-aktier.

Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB) äger idag cirka 12 procent av KD, vilket ger en röststyrka på 35 procent. Genom nyemissionen ges KD mer kapital, vilket främjar utvecklingen av ny företagsamhet inom life science.

- Karolinska Institutet ser positivt på detta. Ett av våra uppdrag är att medverka till att tiden från upptäckt till färdig produkt kan kortas, något som i slutändan är positivt för patienter och andra, menar rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

- Idag ser vi glädjande nog samma vilja även hos statsmakterna bland annat genom satsningen på innovation i senaste forskningspropositionen.