Publicerad: 2024-05-29 09:12 | Uppdaterad: 2024-05-29 16:21

Karolinska ATMP-centrum erbjuder forskare och kliniker nya möjligheter

Forskare i labbmiljö som jobbar med provrör.
Forskning i labbmiljö på campus Flemingsberg. Foto: Erik Flyg.

Under ett öppet möte den 17 maj på KI campus Flemingsberg kunde medarbetare från KI och Karolinska Universitetssjukhuset höra mer om Karolinska ATMP-centrum och vad det erbjuder den som forskar eller arbetar kliniskt med läkemedel för avancerade terapier. Matti Sällberg är dekan för KI Syd och tillförordnad föreståndare för centrumet och svarar här på tre frågor om vilka möjligheter som finns.

Varför bildades Karolinska ATMP-centrum?

– Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ligger sedan flera år i den absoluta frontlinjen inom ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) för behandlingar av både barn och vuxna. Vårt samarbete kring cell- och genterapier har en lång tradition och vi är hitintills ensamma i Sverige med att ha hela kedjan från grundforskning, processutveckling, produktion och klinisk tillämpning där en stor del av verksamheten består av kliniska prövningar. Men kopplingarna mellan delarna är inte helt optimala, centrumbildningen syftar till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla delar i kedjan. Det kommer att underlätta translationen av grundforskning och implementering av nya cell-, gen-, och vävnadsterapier.

Vad vill KI och Karolinska Universitetssjukhuset med centrumet?

Matti Sällberg
Matti Sällberg. Foto: Erik Flyg.

– Vårt fokus är att genom grundforskning ta fram nya behandlingsprinciper inom ATMP för att behandla både sällsynta sjukdomar och folksjukdomar som cancer. Vi ska utveckla och etablera tekniker för produktion av läkemedel för avancerade terapier och driva fram de terapier som redan är nära att få klinisk användning inom fas I- och fas II-studier, säger Matti Sällberg.

– Bredden på projekten är stor, från DNA-vaccin som utvecklades på mindre än tre år, till perinatal behandling av osteogenesis imperfecta med mesenkymala stamceller som tagit mellan tio och femton år att utveckla, och NK-cellbaserade terapier som bygger på världsledande forskning från KI.

Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder redan idag behandling med både marknadsgodkända ATMP samt inom ramen för kliniska studier, sponsrade av så väl akademi som av läkemedelsföretag men ambitionen är att detta ska öka framöver för att komma fler patienter till nytta. 

– Kärnan är att kunna erbjuda patienter cell-, gen- och vävnadsterapier för högre livskvalitet trots sjukdom, och i vissa fall till och med bota sjukdomar som tidigare inte gick att bota med traditionella behandlingar. Vi är också involverade i den nationella forskarskolan för ATMP där vi ansvarar för kursen ”All steps from research to GMP (good manufacturing practice)” och praktik för många av doktoranderna.

När ska man kontakta er på Karolinska ATMP-centrum?

Ewa Ellis.
Ewa Ellis. Foto: Nazanin Jannesarahmadi.

– Du kan kontakta oss om du vill engagera dig i någon del av ATMP-arbetet, om du ska skriva en ansökan, påbörja en studie eller bara vill ha mer allmän information och stöd på vägen. Vi kan lotsa dig rätt och ge dig råd om till exempel vilka tillstånd som behövs. På våra webbsidor, som vi håller på att bygga upp, kan du hitta kontaktuppgifter till ATMP-koordinator Ewa Ellis, till den operativa ledningsgruppen som består av ansvariga för R&D, produktion och klinisk tillämpning samt till mig som tf föreståndare, avslutar Matti Sällberg.