Publicerad: 2024-06-13 08:17 | Uppdaterad: 2024-06-13 08:17

Karin Garming Legerts artikel publicerad i The Lancet Regional

Porträttbild av Karin Garming Legert
Karin Garming Legert Foto: Gustav Gräll

Det 15 maj 2024 publicerades artikeln. Det är en nationell registerstudie som handlar om komplikationer av cancerbehandling i ung ålder. Materialet är jämfört mot matchade kontroller och går tillbaka 60 år i tiden.

Utifrån materialet ska flera olika substudier göras inom de olika ämnesområdena där odontologi är en: ”Odontologiska komplikationer av cancerbehandling i ung ålder”. 

I gruppen som Karin Garming Legert satt samman och som ska skriva substudien ingår: Peggy Nässman (Endo), Robert Heymann (KKIR), Joannis Grigoriadis (Oral protetik) och Annika Jhulin (pedodontist från Eastman).