Publicerad: 2016-07-07 09:38 | Uppdaterad: 2016-08-03 14:46

Karin Dahlman-Wright diskuterade transparens i Almedalen

Karin Dahlman-Wright i Almedalen 2016

– Den allvarligaste följden är den mänskliga biten, alla offer. Det är ett stort jobb att återställa förtroendet, ett arbete som vi nu påbörjat.

Det sa Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright när hon under onsdagen deltog i Läkartidningens paneldiskussion kring temat ”Efter Macchiarini –hur går vi vidare?".

På frågan hur KI nu arbetar för att undvika liknande händelser i framtiden lyfte Karin Dahlman-Wright fram de nya rutiner som KI tagit fram kring kontroll av CV och referenser. Hon påpekade även vikten av transparens i arbetet.

En av de frågor som kom upp var hur KI i framtiden ska förhålla sig till forskares bisysslor. Här framhöll Karin Dahlman-Wright att det är viktigt att KI har koll på vilka de bisysslorna är, och se till att de följer KI:s krav på etik och moral.

Karolinska Institutet har som följd av det inträffade förändrat sina rutiner.

– Vi kan inte föregå resultaten av de pågående utredningarna under ledning av bland andra Sten Heckscher. Däremot har vi redan nu förändrat våra rutiner, gjort dem tydligare och mer transparenta. Vi har dessutom börjat arbeta med vår interna struktur, avslutade Karin Dahlman-Wright.