Publicerad: 2008-10-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Kanadensisk neurolog får Karolinska Stroke Award

[PRESSMEDDELANDE 2008-10-29] Dr Henry JM Barnett, London, Ontario, tilldelas Karolinska Stroke Award för framstående strokeforskning. Pristagaren kommer att motta priset på 100 000 kronor från rektorn för Karolinska Institutet, Harriet Wallberg-Henriksson, under konferensen Karolinska Stroke Update i Stockholm den 17 november 2008.

Barnetts främsta forskningsområde är förebyggande av stroke. Han koordinerade studien NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial). Tillsammans med en europeisk studie med liknande utformning gav NASCET vetenskapligt stöd för operation av aterosklerotiska förträngningar i halsartären (arteria carotis), vilket sedan dess är ett av de viktigaste ingreppen för att förebygga återkommande stroke efter övergående eller lindriga cerebrovaskulära varningssymtom.

Före NASCET-studien ledde Barnett en annan omfattande prövning, som gav helt andra resultat. I Nordamerika och på några andra medicinska centra i världen, grundades kliniker för att utföra extrakraniell-intrakraniell bypasskirurgi hos patienter med total ocklusion av ett av de större blodkärlen till hjärnan, den inre halsartären (arteria carotis interna). Genom en öppning i skallbenet förbands artärerna på skallens utsida med dem på hjärnans yta. Studien på extrakraniell-intrakraniell bypasskirurgi visade att patienterna inte hade någon nytta av dessa ingrepp, i de fall de valdes. I mitten av 1980-talet stoppades alla ingrepp av denna typ nästan helt, eftersom de inte hade något vetenskapligt stöd. I dag vet vi att innan man kan dra några slutsatser om hur allvarlig en ocklusion av halsartären är, är det nödvändigt att göra en utvärdering av alternativ blodförsörjning till hjärnan.

Ännu tidigare, 1970, ledde Barnett den kanadensiska studien Canadian Aspirin Trial som för första gången bevisade att blodproppshämmande läkemedel kan förhindra sjukdom (i detta fall stroke) orsakad av trombos i en artär.

Barnetts forskning har förändrat behandlingen av miljontals strokepatienter och förverkligandet av hans forskning har förhindrat otaliga strokeanfall. Han har också bevisat forskningens kraft genom att avslöja att även om en del rutinmässigt använda åtgärder har vetenskapligt stöd, så har andra inte det.

För mer information, kontakta: