Publicerad: 2020-05-25 10:13 | Uppdaterad: 2020-05-25 10:13

Kan problemlösningsbaserade samtal mellan medarbetare och chef minska sjukfrånvaron?

Elisabeth Björk Brämberg vid Institutet för miljömedicin (IMM) tilldelas 8 352 000 kronor från AFA Försäkring för att utvärdera om en intervention med chefsutbildning och samtal inriktade på problemlösning kan förhindra att de som är i riskzonen för psykisk ohälsa insjuknar. 

Kontakt