Deltagare till studie sökes Kan ny teknik bidra till att förbättra äldres hjärnhälsa?

Är du mellan 60 och 77 år och intresserad av att delta i en ny klinisk studie som undersöker om ett livsstilsprogram levererat med digital teknik kan bidra till bättre hjärnhälsa?

En hand som håller en android mobiltelefon. Hela bildskärmen syns med diverse appar.
Foto: Kris från Pixabay

Vem kan delta?

Vi söker personer som är mellan 60 och 77 år och som inte har någon kognitiv sjukdom men har riskfaktorer, exempelvis högt blodtryck eller höga blodfetter. Du ska också vara intresserad av att använda digitala metoder och vara van att använda Androidtelefon, exempelvis en Samsung.

 

Physical acitvity
Fysisk aktivitet. Foto: Pixabay CC0

Så här går det till

Studien kommer att pågå i 2 år och innehåller flera besök hos studieteamet på Karolinska Institutet. Flera hälsoundersökningar genomförs och support för hälsosamma livsstilsförändringar kommer att erbjudas både som personliga besök och via en mobilapp.
Livsstilsprogrammet innehåller support för bland annat:
• Fysisk aktivitet
• Kostvanor
• Hjärt- och kärlrelaterade faktorer
• Stress och sömn
Projektet utförs som ett samarbetsprojekt i Europa där Karolinska Institutet ingår. Vi hoppas att resultaten från studien ska kunna ge oss nyttig information och leda till att ett effektivt, digitalt livsstilsprogram kan införas på bred basis i samhället.

Anmälan

skålar med frukt, grönsaker och fröer
Kostvanor. Foto: Privat

Tryck på rutan ovan så kommer du till sidan där du kan genomföra ett kort test för att ta reda på om du är lämplig att delta i studien. Baserad på resultatet av testet kommer du att få möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig för att ge ytterligare information om studien.

Ansvarig forskare

Huvudansvarig för studien i Sverige är läkare och forskare Francesca Mangialasche (francesca.mangialasche@ki.se), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.