Publicerad: 2024-06-05 16:10 | Uppdaterad: 2024-06-05 16:21

Kan levnadsvanor påverka vanliga sjukdomar?

Personerna sitter på en scen och svarar på frågor från publiken.
Frågestund med Carl Johan Sundberg, Helene Rundqvist, Kerstin Brismar och Jhon Álvarez Ahlgren.

Det var rubriken på KI-Lifestyle4Healths öppna seminarium den tredje juni. Svaret var som kanske väntat ja, men deltagarna fick också veta hur baserat på forskning och praktiska försök.

Lifestyle4Health är ett nätverk på KI som samlar forskare och yrkesverksamma som arbetar med livsstilsfaktorers påverkan på vår hälsa. Målet är även att nå ut med den forskningsbaserade kunskap som finns till allmänheten och verksamma inom olika vårdsektorer.

Måndagens fullbokade seminarium vände sig därför till alla som var intresserade av hur vår livsstil kan påverka vanliga kroniska sjukdomar och hur bra levnadsvanor både kan förebygga och vara en del av en behandling. Tre korta presentationer följdes av en uppfriskande Braining-session, möjligheten att mäta blodtryck, greppstyrka och blodsocker och en paneldiskussion där deltagarna också kunde ställa frågor till experterna.

Helene Rundqvist inledde med att berätta om sin forskning om träning och cancer. Många undrar om man kan träna om han har cancer och studier har visat att det både går bra och i de allra flesta fall också är att rekommendera. En kombination av styrketräning och konditionsträning kan motverka den trötthet som uppstår vid behandling, samt öka både konditionen och livskvaliteten.

Lina Martinsson står på scen och håller i rörelse-paus med publiken.
Lina Martinsson håller i en Braining-paus med publiken.

Lina Martinsson berättade om implementering av fysisk aktivitet som tilläggsbehandling i psykiatrin och den lyckade metoden Braining – träning för mental hälsa. Metoden uppfanns på Psykiatri Sydväst på Huddinge sjukhus 2017 och går ut på att personal och patienter genomför pulshöjande träning tillsammans. (Lyssna gärna på podden I hjärnan på Louise Epstein - Så får du en deprimerad hjärna att vilja träna, där Lina medverkar.)

Kerstin Brismar höll det sista föredraget och berättade vad forskningen har visat vad gäller kostens betydelse för behandling och förebyggande av folksjukdomar. Medelhavskost - eller den nordiska motsvarigheten är bevisat bra. Kost med låg GI håller blodsockret i schack, likaså att hålla sig till ett tio timmars ätfönster och undvika att äta sent på kvällen. Högt insulin är farligt och utöver att tänka på kosten är det bra att hålla sig i form. Studier visar att om man är vältränad får man ett mycket mindre insulinpåslag när man äter kolhydrater än vad man får om man är otränad.

Kerstin Brismar är också initiativtagare till KI-Lifestyle4Health. Hon var orolig för framtiden när hon såg hur vi äter fel, rör oss för lite och mår sämre. Hon kontaktade då KI:s rektor och sa att vi borde samla all forskning som rör levnadsvanor och livsstil och nå ut i samhället med vår kunskap. Rektorn var positiv och då kontaktade hon även Carl Johan Sundberg som blev en av medgrundarna. Nätverket startade sedan 2019 med finansiering från Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Som avslutning uppmanades alla att komma med förslag på ytterligare seminarier och även på intressanta frågor att forska om. Mer information finns på nätverkets webbsida: KI Lifestyle4Health

Kontakt: lifestyle4health-lime@ki.se.