Publicerad: 2021-06-15 20:49 | Uppdaterad: 2021-06-15 21:04

Kan kunskap om brunbjörnars överlevnad bidra till att utveckla vaccin mot åderförkalkning (ateroskleros) hos människa?

Höga blodfetter och inaktivitet är två riskfaktorer för ateroskleros hos människa. När den europeiska brunbjörnen (Ursus arctos) går i ide under vintern blir den inaktiv under 5-6 månader och får samtidigt höga blodfetter, men utvecklar trots det inte ateroskleros.

Brunbjörn

Professor Johan Frostegårds forskargrupp vid Institutet för miljömedicin (IMM) har tidigare rapporterat att antikroppar mot fosforylkolin (anti-PC), en typ av fettämne, har samband med skydd mot ateroskleros och annan kronisk inflammation. Anti-PC är anti-inflammatoriska och ökar bortstädningen av döda celler, vilket kan vara centralt vid ateroskleros. PC exponeras på blodfetter när de oxideras (”härsknar”) samt på döda celler men även på olika sorters mikroorganismer som parasiter, maskar och bakterier. Anti-PC hjälper då till att rensa bort dessa.

I den aktuella studien undersöktes tolv björnars blodprover från både sommar- och vintertid och det visade sig att anti-PC blev dramatiskt mycket högre på vintern. Det gällde speciellt de undergrupper av anti-PC som antas ha ett särskilt starkt samband med inflammationshämning.

Johan Frostegård förklarar:

- Vår hypotes är att denna kraftiga ökning kan bero på att björnarna under hösten äter kopiösa mängder föda och får i sig en stor mängd av olika mikroorganismer. Att höga anti-PC bidrar till att skydda björnarna mot ateroskleros och även skador på andra organ kan vara ett exempel på en naturlig vaccination mot ateroskleros, en möjlighet som vi nu hoppas kunna utveckla för människor.

Johan Frostegård berättar att han tror det kommer bli möjligt att vaccinera människor så att åderförkalkning försenas, och säger att studien ger stöd åt att det kan fungera.

Publikation

Potential natural immunization against atherosclerosis in hibernating bears
Shailesh Kumar Samal, Ole Fröbert, Jonas Kindberg, Peter Stenvinkel & Johan Frostegård
Scientific Reports volume 11, 2021
Länk: https://www.nature.com/articles/s41598-021-91679-1

Kontakt