Publicerad: 2022-06-30 11:23 | Uppdaterad: 2022-06-30 11:33

Kan din forskargrupp ta emot en student från Ukraina?

EU-kommissionen har möjliggjort för de lärosäten som har tilldelats mobilitetsmedel från Erasmus för sina egna studenter, att i stället använda dem för inresande studenter från Ukraina.

Ukrainas flagga mot en blå himmel.
Situationen i Ukraina Foto: Getty Images

I och med pandemin har KI outnyttjade medel som kan användas för detta ändamål, under förutsättning att kommissionens beslut inte ändras.

Efterlyser forskargrupper

Vi efterlyser därför forskargrupper vid KI som kan tänka sig ta emot en student från Ukraina som praktikant under höstterminen 2022, under 2-6 månader. Studenten kan befinna sig på kandidat, master eller doktorandnivå. Eventuellt kan praktikplaceringen förlängas, om finansiering fortfarande finns att tillgå och regelverket inte ändras.

Vilka studenter omfattas?

Behöriga att söka är studenter från Ukraina som befinner sig i Sverige och omfattas av massflyktsdirektivet, samt som vid tidpunkten för flykten var inskrivna vid ett ukrainskt lärosäte. Ansökningsprocessen kommer att hanteras av UFS när vi klarlagt vilka möjligheter vi kan erbjuda. Om er/din forskargrupp kan erbjuda plats för en eller flera studenter, var vänlig fyll i följande intresseanmälan senast 15 augusti 2022.

Intresseanmälan

 

Kontakt

Kristina Jesinkey Internationell koordinator