Publicerad: 2015-05-26 17:17 | Uppdaterad: 2015-05-26 17:20

Kampradmiljoner till bland annat projekt om bröstcancerprevention

Per Hall, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet, har fått nio miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse till en studie om att förebygga bröstcancer. Stiftelsen stödjer ytterligare KI-projekt med miljonbidrag.

Familjen Kamprads stiftelse stödjer utbildning och forskning i syfte att främja entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling. Särskilt fokus ligger på genomförandet av resultaten av forskningen, så att de kan komma många människor till del.

Per Hall har nu beviljats nio miljoner kronor till projektet ”Karisma” som syftar till att förebygga sjukdom hos kvinnor med hög risk för bröstcancer. Läkemedlet tamoxifen minskar risken för bröstcancer, men ger också biverkningar. Forskarna ska försöka hitta den dos av tamoxifen som ger så få biverkningar som möjligt och fortfarande har riskreducerande effekt. Under våren startade ett pilotprojekt på Södersjukhuset i Stockholm.

– Genom Kampradmedlen får vi möjlighet att starta nästa steg i studien i Lund. Att studien kan köras både på Södersjukhuset och i Lund är en enorm styrka och kommer göra att studien blir effektivare och kan genomföras snabbare, säger Per Hall.

Onkologen och forskaren Signe Borgkvist kommer att ansvara för studien i Lund.

Fler forskningsprojekt har beviljats bidrag från Familjen Kamprads stiftelse, varav flera från Karolinska Institutet:

Ásgeir R. Helgason, vid institutionen för folkhälsovetenskap, får 4,5 miljoner kronor till projektet ”Att möta män och deras anhöriga i palliativ cancervård i Sverige”.

Matthias Löhr, vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec), får 6,7 miljoner kronor, till projektet ”Karolinska Pankreascancer Belysning”.

Ann Langius-Eklöf, vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), får 2,3 miljoner kronor till projektet ”Säker och lättillgänglig vård för cancerpatienter med stöd av en interaktiv applikation för mobil/läsplatta”, som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Läs mer om beviljade bidrag 2015 på Familjen Kamprads stiftelses webbplats.

Text: Karin Söderlund Leifler