Konferenser och symposier World Association for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG): Internationell konferens 2023

2023-06-19 till
2023-06-21 Add to iCal
Campus Solna Aula Medica

WASOG-konferensen återvänder till Stockholm efter 21 år och kommer i år att lyfta fram spännande ämnen om ILD och precisionsmedicin.

För vem?

Konferensen är öppen för alla forskare (prekliniska, translationella, kliniska) och alla andra som är intresserade av interstitiella lungsjukdomar (ILD).

Mer information:

För information om programmet, registrering etc., besök konferensens webbplats.

Kontakt

Natalia Rivera Forskningsspecialist
0700302763