Intern kurs och fortbildning Workshop: Psykologisk trygghet i undervisning

2024-09-03 13:00 - 15:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Allé 23, S401
Tecknad bild av flera personer som samtalar i en grupp.
Psykologisk trygghet i undervisning. Foto: Midjourney.

Nytt datum! Välkommen till en workshop om psykologisk trygghet som ska ge dig som undervisar möjligheten att fördjupa dig i vad det är, diskutera dess betydelse, tillämpa konkreta strategier i undervisningssammanhang samt delta i reflektion och diskussion med kollegor. Vi hoppas att det blir en investering i både professionell utveckling och studenters välbefinnande och lärande.

Vikten av psykologisk trygghet som en grundpelare i både arbets- och lärandesammanhang har uppmärksammats i litteraturen under de senaste åren. På Karolinska Institutet ingår det i den pedagogiska policyn som en av de vägledande principerna för kvalitet i undervisning och lärande.

I den här workshopen bjuder vi in dig att fördjupa dig i den psykologiska trygghetens inverkan på och betydelse för undervisning och lärande.

  • Vad är psykologisk trygghet?
  • Hur främjar vi psykologisk trygghet i våra klassrum och vad händer när vi inte gör det?
  • Vilka är några potentiella pedagogiska strategier som kan användas för att studenterna ska känna sig mer psykologiskt trygga?
  • Hur hänger psykologisk trygghet ihop med andra strategier som vi kanske redan tillämpar?

Slutligen, hur kan vi göra detta både IRL men också i online-lärandemiljöer?

Vi kommer att ägna tid åt diskussion och utbyte samt ge tid och utrymme för deltagarna att fundera över hur de kan arbeta med dessa frågor i sin egen undervisning och i sina egna sammanhang.

Registrera dig här

Notera att det även hålls en workshop på engelska 10 sep, Campus Solna

Workshopledare

Profile image

Teresa Sörö

Områdeschef Kontinuerligt lärande och professionell utveckling
+46852484304
Undervisning och lärande