Annan Workshop kring utbildningsadministration för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2019-05-03 9:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Franklinsalen, Scheelelaboratoriet

Syftet med workshopen är att problematisera kring olika frågeställningar, ge en möjlighet att lära av varandra för att bl.a. se om det finns några rutiner som vi kan lyfta fram och dokumentera som goda exempel.

Workshopen vänder sig till utbildningsadministratörer och studievägledare. Andra intresserade är välkomna att delta.

Ämne: Frågeställningar kring registreringar och 3-veckorskontroll.

Finns det goda exempel på arbetsrutiner?

Vad skulle vi kunna bli bättre på?

Hur kan vi arbeta tillsammans för att få ett bra utbildningsadministrativt flöde?

Ta gärna med frågeställningar och goda exempel på arbetssätt.

Välkomna!

Planeringsgruppen för
utbildningsadministratörsnätverket
Isabel Johnson, Charlotta Cederberg, Anna-Maria Nordvall, Sofia Pettersson, Linda Lindell

ANMÄLAN är öppen till den 2 maj. Vi ser gärna att du anmäler dig så snart som möjligt för vår planering.

Dokument

Kontakt