Föreläsningar och seminarier Workshop i Entrustable professional activity (EPA)

2023-11-22 13:00 - 16:30 Add to iCal
Online

EPA ingår i det dagliga kliniska arbetet och är något som studenter förväntas klara med olika grader av självständighet. Syftet med denna workshop är att förklara hur EPA ska användas i det nya läkarprogrammet och hjälpa kliniska handledare att bedöma läkarstudenter.

Om EPA

  • EPA (Entrustable professional activity) definieras som en aktivitet vilken ingår i det dagliga kliniska arbetet och som studenten förväntas klara med olika grader av självständighet. EPA innefattar aktiviteter som till exempel anamnestagning, status, hjärtauskultation och LP.
  • Dessa aktiviteter ska tränas och examineras på ett strukturerat sätt som säkerställer tillförlitlig och enhetlig bedömning av studentens progression/utveckling och uppfyllande av lärandemålet. Exempel på tillfälle där EPA kan observeras är formativ OSCE, mini-CEX och direkt observation på avdelningen.
  • EPA är ett viktigt verktyg för lärande i det sexåriga läkarprogrammet där studenterna får legitimation i slutet av studierna.

Workshop

Denna workshop ska hjälpa dig som klinisk handledare i läkarprogrammet att anpassa dina kliniska aktiviteter så att de stämmer överens med de nationellt överenskomna EPA, och är utformade utifrån kraven för träning och bedömning av studenterna.

Du får utgå ifrån en aktivitet som redan används i den kliniska undervisningen och under workshopen får du konkret återkoppling om hur aktiviteten behöver optimeras.

Målgrupp

  • Kliniskt verksamma läkare som handleder läkarstudenter
  • Delmomentansvariga och ämnesansvariga som med workshopen som grund kan utbilda handledare i respektive klinik

Registrering

Registrera dig till workshop i EPA.

Begränsat antal deltagare (20). 

Välkomna!
Roza Chaireti och Veronica Balkefors, Pedagogik i verksamhetsförlagd utbildning, Enheten för Undervisning och lärande

Kontakt

Roza Chaireti Adjungerad lektor