Föreläsningar och seminarier Workshop i Entrustable professional activity (EPA)

2022-11-10 13:00 - 16:30 Add to iCal
Online

EPA, Entrustable Professional Activity, ingår i det dagliga kliniska arbetet och är något som studenten förväntas klara med olika grader av självständighet. Aktiviteterna ska tränas och examineras på ett strukturerat sätt. I denna workshop får du som klinisk handledare stöd i att anpassa dina kliniska aktiviteter.

Om workshopen

Denna workshop ska hjälpa dig som klinisk handledare i läkarprogrammet att anpassa dina kliniska aktiviteter så att de stämmer överens med de nationellt överenskomna EPA, och är utformade utifrån kraven för träning och bedömning av studenterna.

Deltagarna får utgå från en aktivitet som redan används i den kliniska undervisningen och under workshopen får du konkret återkoppling om hur aktiviteten behöver optimeras.

Vad är EPA

EPA, Entrustable professional activity, definieras som en aktivitet vilken ingår i det dagliga kliniska arbetet och som studenten förväntas klara med olika grader av självständighet. EPA innefattar aktiviteter såsom anamnestagning, status, hjärtauskultation, LP och så vidare.

Dessa aktiviteter ska tränas och examineras på ett strukturerat sätt som säkerställer tillförlitlig och enhetlig bedömning av studentens progression/utveckling och uppfyllande av lärandemålet. Exempel på sådana aktiviteter är OSCE, mini-CEX, direkt observation på avdelningen, med mera.

EPA är ett viktigt inlärningsverktyg i det nya, sexåriga läkarprogrammet där studenterna får legitimation i slutet av dess studier.

Målgrupp

  • Kliniskt verksamma läkare som handleder läkarstudenter
  • Delmomentansvariga och ämnesansvariga som med workshopen som grund kan utbilda handledare i respektive klinik

Registrering

Registrera dig: Workshop i Entrustable professional activity (EPA).

Två tillfällen

Enheten för Undervisning och Lärande (UoL) erbjuder workshopen digitalt vid två tillfällen under hösten 2022: 

  • 10 november 13:00-16:30
  • 8 december 13:00-16:30

Workshopen är kostnadsfri. Max 15 deltagare per tillfälle.

Välkomna!
Roza Chaireti och Veronica Balkefors, Pedagogik i verksamhetsförlagd utbildning, Enheten för Undervisning och lärande

Kontakt

Roza Chaireti Adjungerad lektor