Annan Workshop: Den hållbara forskaren

2022-10-07 9:00 - 16:00 Add to iCal
Annan Stockholms universitet

Lärosätenas klimatnätverk bjuder in till workshop den 7 oktober på Stockholms universitet. Schemat innehåller föredrag och panelsamtal, som behandlar möjligheter och utmaningar som akademin står inför, i sin ambition att förse samhället med både utbildning och forskning av högsta kvalitet och samtidigt minska sin klimatpåverkan. Workshopen riktar sig till alla som har en roll i klimatomställningen av den svenska högskolesektorn.

Kan forskarens prestation bibehållas samtidigt som klimatpåverkan från resor minskar? Är det möjligt att minska konsumtion kopplad till forskning utan att kvaliteten påverkas? Kan klimatsmarta upphandlingar och klimatkrav från forskningsfinansiärer leda till en mer hållbar forskning? Vilken roll har forskarutbildningen i att utbilda ”hållbara forskare”? Det är några av frågorna som kommer att ställas och diskuteras under dagen. 

Dagen är indelad i tre sessioner med panelsamtal på slutet. Till de olika sessionerna har vi bjudit in forskare, ledningspersoner, doktorander, studenter m.fl. för att få in så brett perspektiv som möjligt.

Om lärosätenas klimatnätverk

Lärosätenas klimatnätverk finansieras av Vinnova och Formas. Arbetet som utförs i nätverket ska gagna alla lärosäten i Sverige. Det syftar till att underlätta för lärosäten att uppfylla sin del av Parisavtalet. Genom stärkt samarbete, lärande och utbyte inom klimatområdet med särskilt fokus på att påverka hela sektorn, katalyseras nya perspektiv och idéer om hur lärosäten kan bidra till klimatomställningen.

Lärosäten inom klimatnätverket bidrar genom forskning, utbildning och samverkan, genom minskat klimatavtryck från våra egna aktiviteter, samt genom att tillgängliggöra goda exempel för varandra och andra aktörer utanför högskolesektorn. Varje människa och varje organisation måste ge sitt bidrag och det gör vi ofta bäst tillsammans.

Lärosätenas klimatnätverk, värdkonstellation

  • SLU (ordförande): Johanna Sennmark, miljöchef och projektledare för lärosätenas klimatnätverk, samt Karin Bäckman, miljökoordinator och projektkoordinator för lärosätenas klimatnätverk.
  • KI: Karin Dahlman Wright, professor och vice ordförande i Rådet för miljö och hållbar utveckling.
  • KTH: Kristina von Oelreich, hållbarhetschef och ansvarig chef för KTH Sustainability Office.
  • SU: Magnus Breitholtz, professor och rektorsråd för miljö och hållbarhet.
  • ORU: Frans Prenkert, professor och ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid.
  • UMU: Lisa Redin, miljö- och hållbarhetsstrateg.
  • SFS: Linn Svärd och Mathilda Fredriksson.

Kontakt

Karin Dahlman-Wright Professor;Specialist