Intern kurs och fortbildning Workshop: "Create a World class research support at KI"

2020-03-12 14:00 - 15:30 Add to iCal
Campus Solna Rum Utsikten, plan 4, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a

Vill du bidra till att skapa ett forskningsstöd i världsklass på KI?

Mötet/workshopen leds av Magnus Renck Holmes, som ansvarar för projektet Sammanhållet verksamhetsstöd.

Det övergripande målet är att ge bättre professionellt stöd längs hela forskningsprocessen, från idé till effekt. Vi vill, utifrån forskarens behov, undersöka vilka möjligheter som värderas mest och hur forskningsstödet kan göras mer tillgängligt.

Ta tillfället i akt att lämna dina åsikter och bilda en vision för framtiden!

Kontakt