Annan Workshop: Beslutsfattande i hälsokriser - Snabba kunskapsunderlag

2024-05-29 8:30 - 16:30 Add to iCal
Campus Solna Konferensrum 507, Aula Medica, Karolinska Institutet
Bild på en blank A4 sida som det ligger två pennor, en sudd och en vit glödlampa på.
Foto: Pixabay

Hur kan vi hjälpa beslutsfattare under kriser?  
Att kunna reagera snabbt vid olika hälsokriser är A och O för att minska eventuella skadeverkningar. Därför är det viktigt att de beslutsunderlag som används har så god tillförlitlighet som är möjligt på kort tid, och här har universiteten en viktig roll att spela. Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet (KI) är glada att bjuda in dig till en workshop om att skapa snabba beslutsunderlag, för beslutsfattande i hälsokriser.

Workshopen är fulltecknad och anmälan är därför stängd!

Innehåll: 

Centrum för hälsokriser på KI, tillsammans med KI:s universitetsbibliotek och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), kommer att gå igenom genom metoder för att skapa snabba beslutsunderlag som banar vägen för informerat och effektivt beslutsfattande under kriser. Vi kommer att dela insikter från experter, öva på fall och scenarion, samt utforska verktyg som kan vara användbara. Workshopen kommer att vara interaktiv, för att kunna ta tillvara på deltagarnas erfarenheter, från t.ex. covid-19-pandemin.

Deltagare: 

Vi vill välkomna forskare, eller personer med forskarbakgrund (oavsett ämne), och/eller viss vana av litteratursökning och sammanställande av vetenskapliga källor.   

Upplägg:

Workshopen består av en inläsningsdel online som sedan följs upp med en-dag-lång workshop på plats på KI. Under workshoppen går vi igenom hur processen ser ut, diskuterar kring syftet, vem som är mottagare, litteratursökning, syntetisering av resultat och hantering av bias när tiden är begränsad, samt övning utifrån olika scenarier, med medverkande från Centrum för hälsokriser.

Inläsning: 

Förinspelade introduktionsvideor om litteratursökning i databaser och värdering av sökresultat för att fräscha upp tidigare kunskaper (max 8 timmars arbete, beroende på förkunskaper).

Ansvarig:

Helena Nordenstedt, docent, specialistläkare, expertkoordinator Centrum för hälsokriser, KI

Medverkande:

Maja Fjaestad, docent, f.d. statssekreterare Socialdepartementet, expertkoordinator Centrum för hälsokriser, KI

Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin, föreståndare Centrum för hälsokriser

Nina Viberg, PhD, Institutionen för global folkhälsa KI, f.d. tjänsteman på Socialdepartementet

•Experter från SBU och KI:s universitetsbibliotek

Kontakt

Helena Nordenstedt Senior Forskare