Intern kurs och fortbildning Workshop: Arbeta med din meritportfölj i KI RIMS, KI:s nya system för forskningsinformation

2023-11-21 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Hypofysen 1, entréplan, Universitetsbiblioteket, Alfred Nobels allé 8

När KI:s nya system för forskningsinformation (KI RIMS) öppnas kan delar av den information som ska rapporteras i din meritportfölj hämtas och uppdateras automatiskt med hjälp av KI RIMS. Andra delar av informationen kan du behöva lägga till manuellt i systemet. Informationen kan sedan tas ut i olika format, till exempel publikationslistor, CV:n och KI:s meritportfölj.

Denna workshop:
Välkommen till en eftermiddag där du har avsatt tid för att arbeta med din meritportfölj i KI RIMS. Workshopen börjar med en kort introduktion och sedan stannar du så länge du vill fram till senast kl. 16.00 för att arbeta med din egen meritportfölj. Vi kommer att finnas på plats för att vägleda och svara på frågor under workshopen.

För vem?
Denna workshop är för forskare och doktorander som vill använda KI RIMS för att fylla i sin meritportfölj.

Språk:
Workshopen kommer att hållas på engelska men vi pratar svenska och kommer att anpassa språket efter deltagarna.

För att upprätthålla bästa möjliga kvalitet på våra workshoppar har vi ett begränsat antal deltagare - Kom ihåg att lämna återbud om du inte kan komma! Din anmälan hanteras i KIB:s bokningssystem där du också kan avregistrera dig.

Kontakt

Johanna Säll Bibliotekarie