Intern kurs och fortbildning Workshop: Achieve impact in social innovation projects by clever management of your knowledge

2019-11-06 9:30 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Scheelesalen, Tomtebodavägen 6, Solna

Inom ett medicinskt universitet kan sociala innovationer definieras som nya eller mer effektiva sätt att hantera komplexa sociala utmaningar inom hälso-och sjukvården.

Innovationerna ger en mer lättillgänglig, inkluderande och kostnadseffektiv vård och omsorg, stärker målgrupperna och leder ofta till nya sociala relationer och organisatoriska förändringar.

Denna workshop vänder sig till KI forskare och personer som vill bygga kompetens.

Anmälan

Anmäl dig snarast på: https://simplesignup.se/private_event/157512/3a74eca7a2

Organisatörer

Kerstin Lundin, Karolinska Institutet

Sophia Savage, Karolinska Institutet

Patrik Blomqvist, KI Innovations

Christin Wendel, PRV

Inbjudan till workshop den 6 november 2019

Kontakt

Kerstin Lundin Projektledare