Intern kurs och fortbildning Webinarium för chefer på KI: Grundläggande högskoleekonomi (del 2)

2021-03-16 9:00 - 11:00 Add to iCal
Zoom
Tjej som leder på distans via sin dator

Under våren har vi nöjet att erbjuda chefer på KI fördjupande kurser i ekonomi. Under detta tillfälle tar vi oss an Grundläggande Högskoleekonomi (del 2).

För att stärka chefers ekonomiska kompetens erbjuder vi utbildning i Grundläggande Högskoleekonomi i två delar samt Forskningsekonomi. Läs mer om respektive utbildning här

Grundläggande högskoleekonomi

Utbildningen ges i två delar och ger en övergripande bild av hur ekonomi fungerar på ett lärosäte. 

Del 2

Den andra delen är en fortsättning och fördjupning av hur ekonomin mäts på ett lärosäte samt hur hanteringen av gemensamma kostnader fungerar. Syftet är att stärka deltagarnas ekonomiska kompetens så att de därigenom kan fatta bättre ekonomiska beslut.

Målet är att deltagarna efter genomgånget kursmoment ska känna till följande:

  • Några centrala företagsekonomiska begrepp (fördjupning från del 1)
  • Universitetsspecifika ekonomiska begrepp (fördjupning från del 1)
  • Hur fungerar SUHF-modellen för gemensamma kostnader?
  • Hur ska man tolka de olika procentsatserna?
  • Vad är samfinansiering?

Datum

Del 1: 10 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00 - läs mer här

Del 2: 16 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00

Anmälan 

Du kan anmäla dig till Högskoleekonomi del 1 och 2 samt till Forskningsekonomi här. För Högskoleekonomi behöver du anmäla dig senast den 3 mars. 

Zoom-länk till respektive del skickas ut tillsammans med kalenderinbjudan ca 1 vecka innan tillfället.  

Föreläsare

Maria Andersson är ekonomipedagog, specialiserad på lärosätens ekonomi. Hon är utbildad ekonom och lärare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har utbildat medarbetare på olika svenska lärosäten i ekonomi i över 20 år.