Intern kurs och fortbildning Webinarium för chefer på KI: Grundläggande högskoleekonomi (del 1)

2021-03-10 9:00 - 11:00 Add to iCal
Zoom
Tjej som leder på distans via sin dator

Under våren har vi nöjet att erbjuda chefer på KI fördjupande kurser i ekonomi. Under detta tillfälle tar vi oss an Grundläggande Högskoleekonomi (del 1).

För att stärka chefers ekonomiska kompetens erbjuder vi utbildning i Grundläggande Högskoleekonomi i två delar samt Forskningsekonomi. Läs mer om respektive utbildning här

Grundläggande högskoleekonomi

Utbildningen ges i två delar och ger en övergripande bild av hur ekonomi fungerar på ett lärosäte. 

Del 1

Denna del behandlar universitetets finansiering och hur ekonomin mäts på ett lärosäte. Syftet är att stärka deltagarnas ekonomiska kompetens så att de därigenom kan fatta bättre ekonomiska beslut.

Målet är att deltagarna efter genomgånget kursmoment ska känna till följande:

  • Varifrån kommer universitetets pengar?
  • Vilka faktorer påverkar inkomsterna?
  • Hur mäts universitetets ekonomi?
  • Några centrala företagsekonomiska/universitetsspecifika begrepp

Datum

Del 1: 10 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00

Del 2: 16 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00 - läs mer information om del 2 här

Anmälan 

Du kan anmäla dig till Högskoleekonomi del 1 och 2 samt till Forskningsekonomi här. För Högskoleekonomi behöver du anmäla dig senast den 3 mars. 

Zoom-länk till respektive del skickas ut tillsammans med kalenderinbjudan ca 1 vecka innan tillfället.  

Föreläsare

Maria Andersson är ekonomipedagog, specialiserad på lärosätens ekonomi. Hon är utbildad ekonom och lärare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har utbildat medarbetare på olika svenska lärosäten i ekonomi i över 20 år.