Annan Webinar - Sätt ord på dina internationella erfarenheter i ditt CV

2020-05-20 19:00 - 20:30 Add to iCal
Annan Webinar

Drömmer du om utbytesstudier, eller har du redan flera erfarenheter från arbete och studier utomlands. På en konkurrensutsatt arbetsmarknad lägger arbetsgivarna stort värde på internationell erfarenhet men hur presenterar du den på bästa sätt i din jobbansökan?

Nannette Ripmeester

Anmäl dig till det här webinariet för att förstå hur din internationella erfarenhet påverkar dina karriärmöjligheter och för att förstå hur du framgångsrikt kan presentera dina dessa för en blivande arbetsgivare, en professor eller framtida kollegor.

Detta webinar (på engelska), som vänder sig till både internationella och nationella studenter - kommer att innehålla:

  • Utmaningar och möjligheter på en global arbetsmarknad
  • Hur du översätter internationell erfarenhet till kompetenser som arbetsgivare kan förstå
  • Hur du integrerar din internationella erfarenhet i en jobbansökan

Nu mer än någonsin måste studenter förbereda sig för utmaningarna på en turbulent global arbetsmarknad. Det här webinaret kommer att hjälpa dig med just detta.

ANMÄL DIG HÄR

Webinariet kommer att presenteras av den internationella mobilitetsexperten, Nannette Ripmeester och karriärrådgivaren, Sevi Christoforou från Expertise in Labour Mobility och anordnas med stöd av utbytesverksamheten, IoC-projektet på Utbildning och Lärande och Karriärservice.

Kontakt

Emma Hägg Internationell koordinator
08-524 861 17