Annan Webinar: Fieldwork in conflict affected areas

2023-01-31 10:00 - 11:00 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till ett webinar arrangerat av CASI - ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Stockholms universitet och KTH för ansvarsfull och strategisk internationalisering.

Läs mer om webinariet och registrera dig på den engelska sidan.