Föreläsningar och seminarier Webbinarium ”Pandemier: Rollen för ett medicinskt universitet, nu och i framtiden”

2020-06-16 12:00 - 13:30 Add to iCal
Zoom

KI:s fakultetsråd bjuder in alla medarbetare, studenter och anknutna att delta i ett webbinarium för att diskutera hur KI kan och bör bidra under en pandemi och vilka lärdomar vi kan dra för framtiden.

Covid-19-pandemin har haft en stor effekt på vårt samhälle och resulterat i en extrem belastning på vården världen över. Flera av KI:s forskare har engagerat sig i den offentliga debatten, delat forskningserfarenheter och uttryckt synpunkter på strategier. KI, i likhet med övriga universitet, bör genom kritisk dialog bidra till att skapa en arena för debatt där forskare kan lyfta sina åsikter och bidra med kunskap från deras respektive expertområden.

Vi önskar er välkomna till en diskussion med en panel av talare samt möjlighet för frågor i syfte att lära av varandra och tillsammans bli bättre förberedda för framtiden.

Registrera dig nu! (registreringen stänger den 16 juni kl. 8.00)

Webbinariet hålls på engelska och innehåller följande programpunkter


Fakultetsrådet via
Johan von Schreeb och Gunilla Karlsson Hedestam

 

Kontakt

Karin Ekström Rektorssekreterare