Föreläsningar och seminarier Webbinarium på barnkonventionens dag: En framtid för världens barn?

2020-11-20 9:00 - 11:30 Add to iCal
Barn i skolålder

Fredag den 20 november kl. 9.00-11.30 hälsar vi dig välkommen till ett webbinarium om en av de största utmaningarna för vår generation - att skapa en värld där barns behov och rättigheter blir verklighet. Inledningstal av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

I år presenterades rapporten “A future for the world’s children?” som är framtagen av UNICEF, WHO och den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Enligt rapporten står världens länder inför enorma utmaningar. Inget av världens länder lyckas för närvarande ge sina barn tillfredsställande utvecklingsmöjligheter när det gäller hälsa, miljö och framtid.

Coronapandemin har nu ytterligare försvårat situationen. När världen gör en omstart efter pandemin, måste barns behov sättas i centrum. Barn måste också göras delaktiga i beslut som rör dem samt sättas i fokus för genomförandet av Agenda 2030. En positiv utveckling är möjlig genom ökat samarbete och tydliga politiska prioriteringar, såväl nationellt som internationellt.

Med rapporten som grund bjuder vi in till ett webbinarium, där beslutsfattare, forskare, näringsliv, ideell sektor och barn- och ungdomsrepresentanter diskuterar vilka konkreta åtgärder som krävs för att åstadkomma en hållbar förändring med särskilt fokus på vad Sverige behöver göra.

Så här deltar du

Registrera dig redan nu! 

Du deltar genom länk till direktsändningen.

För frågor i förväg

Skicka ett mejl till: Barn.framtid@akademikonferens.se

Program

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Karolinska Institutet, UNICEF Sverige, SIGHT och Svenska Läkaresällskapet.