Föreläsningar och seminarier Vetenskaplig eftermiddag i logopedi VetEm

2024-01-19 13:00 - 16:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan, Blickagången 9B

För sjunde gången anordnas en vetenskaplig eftermiddag i logopedi av enheten för logopedi, Karolinska Institutet, i samarbete med medicinsk enhet logopedi, Karolinska universitetssjukhuset.

Välkommen till Birkeaulan eller via Zoom
Länk för deltagande via zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66778096513

Program

13.00 Välkommen
Christina Samuelsson, professor, enhetschef

13.10-14.10 Vikten av flera perspektiv på talstörning, språkstörning och dyslexi

 • Teoretisk introduktion
  Sofia Strömbergsson, docent
 • Språkstörning i förskoleåldern: på förskolan och i familjen
  Sara Burge, doktorand
 • Språkstörning i skolan: vad påverkar elevens situation
  Julia Wallmann, doktorand
 • Barns och ungas erfarenheter av logopedisk läs- och skrivutredning: aspekter av delaktighet
  Anna Fabiansson, MSc
 • Diskussion
  Moderator Anna Eva Hallin, med. dr

14.10-14.40 FIKA

14.40-15.40 Utveckling av frågeformulär för subjektiva skattningar av symptom och deras konsekvenser i vardagen

 • Teoretisk översikt
  Maria Södersten, professor
 • Skattning av besvär och begränsningar i vardagen (SkaV): målformulering och behandlingsutvärdering
  Erika Bergström Börlin, doktorand
 • Voice and Communication Situation Questionnaire (VCSQ) framtaget på tre språk för transmaskulina personer
  Ulrika Nygren, med. dr
 • Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES): svenska resultat i ett internationellt perspektiv
  Ineke Samson, med. dr
 • Diskussion
  Moderator Joakim Körner Gustafsson, med. dr

15.45-16.00 Avslutande ord
Elisabet Lundström, med. dr, verksamhetschef

Anmälan

Anmälan för deltagande på plats via therese.forsberg@ki.se senast 12/1–2024
 

Kontakt

Therése Forsberg Administratör