Föreläsningar och seminarier Vetenskaplig eftermiddag i logopedi VetEm

2022-01-21 13:00 - 16:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg

För sjätte året anordnas en vetenskaplig eftermiddag i logopedi av enheten för logopedi, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, i samarbete med Medicinsk Enhet logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan behövs ej.

Programmet genomförs på plats i Flemingsberg men åhörarna deltar digitalt (Zoom).

Lokal

Birkeaulan (1), Ingång Blickagången 9B.

Zoom-länk 

https://ki-se.zoom.us/s/69380050150

Anette Lohmander & Maria Södersten

Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet
ME Logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset

Kontakt