Annan Välkommen till Vernissage - Caput Folium

2023-10-05 17:00 - 19:00 Add to iCal
Annan Hagströmerbiblioteket
Timo Menke har efter långvarigt sökande funnit spår, avbildningar, fantasier och idéer om växt-människan och skapat ett konstnärligt habitat på Hagströmerbiblioteket för nya läsarter av växtmänniskor och bladansikten.
Caput Folium - Utställning av Timo Menke Foto: Svante Larsson

Välkommen till Vernissage - Ny utställning från konstnären Timo Menke på Hagströmerbiblioteket.
O.s.a. senast 3 oktober till Hagstromerlibrary@ki.se

Hagströmerbiblioteket, Haga tingshus
Annerovägen 12 Solna

Buss 515 (Odenplan) Hållplats Haga Södra

Kontakt

Anna Lantz Handläggare
08-524 860 12