Föreläsningar och seminarier Välkommen till Logopedprogrammets Vetenskapliga dag!

2019-06-04 9:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan 2, Forskningsgatan 51, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Årets examensarbeten i logopedi presenteras!

INBJUDAN