Föreläsningar och seminarier Välkommen till "Inner Sustainability Week"

2020-05-13 10:00 - 14:00 Add to iCal
Annan Zoom

Kära doktorander samt anställda och anknutna vid NVS,
På uppdrag av NVS doktorandråd, vill vi bjuda in er alla till "Inner Sustainability Week", ett hälsofrämjande online evenemang den 11-15 maj.

Allt för att öka din självkännedom, egenvård, kontakter samt mentala och existentiella hälsa.  Också praktiska tips om hur man hanterar dagarna när man arbetar hemifrån och var man kan hitta stöd när du behöver det. Hoppas vi ses nästa vecka!
 
Varma hälsningar,

Linn Rönne-Petersén
Sussi Assander
Emelie Mälstam
 

Kontakt