Föreläsningar och seminarier "Vägen mödan värd" - ett samtal med professor Christina H. Opava

2019-12-09 14:30 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, H3 Blå

Ett samtal med professor Christina H. Opava inför pensionering. Samtalsledare Yvonne Enman, journalist, hedersdoktor vid KI.

Christina Opava

Samtalet följs av mingel.

Vänligen anmäl deltagande senast 2/12.

Se även inbjudan för mer information.

Varmt välkomna!
Sektionen för fysioterapi

 

 

 

Inbjudan