Annan Utställning med fokus på åldrandet i unikt Art & Science-projekt

2020-02-25 18:00 till
2020-03-13 17:00 Add to iCal
Annan Kungstensgatan 45, Folkuniversitetet
Elderly person at mirror

Konst och forskning möts när Fotoskolan STHLM och Aging Research Center, vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet, samarbetar i ett projekt kring åldrandet. Öppna föreläsningar och en utställning ska ge en bred allmänhet möjlighet att ta del av forskningen, samarbetsprocessen och de studerandes bilder.

Fotoskolan STHLM:s och ARC:s Art & Science-projekt drog igång under hösten 2019 och når nu sin kulmen i form av en utställning och två föreläsningskvällar under februari och mars på Folkuniversitetet. Under dessa kvällar lyfts samarbetsprocessen fram tillsammans med den forskning som ligger till grund för bilderna som visas på utställningen.

Projektet innebar att 20 studerande vid Fotoskolans Yrkeshögskoleutbildning Visuell Kommunikatör Fotograf fick i uppdrag att tolka den forskning om åldrande och äldre personers hälsa och levnadsvillkor som bedrivs vid ARC. Viktigt var också att med utgångspunkt från egna erfarenheter och referenser porträttera äldre personer och deras vardagsliv i Sverige idag.

Samarbetet utforskar bland annat hur korsbefruktningen mellan ”objektiv” forskning och ”subjektivt” fotografiskt gestaltande kan ta sig uttryck, men står också som ett exempel på hur forskningen kan kommunicera utanför akademins väggar och nå ut till intressenter i nya former. Det har även skapats en kort dokumentärfilm om samarbetet.

Kontakt