Konferenser och symposier Utmattning, Rehabilitering & Återgång i arbete för sjuksköterskor och läkare

2024-05-17 13:30 - 16:30 Add to iCal
Campus Solna Andreas Vesalius sal, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, samt digitalt

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av och arbetar med arbetshälsa för personal inom hälso- och sjukvården och rehabilitering av stressrelaterad ohälsa.

Innehåll

Förekomsten av stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning ökar bland läkare och sjuksköterskor i Sverige. Det kan i sin tur öka risken för felbehandling och vårdskador som kan leda till lidande för patienter och stora kostnader för samhället. 

Effektiva interventioner som minskar stressrelaterad ohälsa bland sjuksköterskor och läkare, och hjälper dem att återgå till arbetet efter sjukfrånvaro, är absolut nödvändiga.

Forskare vid Karolinska Institutet fick i uppdrag av regeringen att genomföra en pilotstudie med en metod för rehabilitering (ReTA modellen) för legitimerade sjuksköterskor och läkare. Behandling enligt ReTA modellen är ett multimodalt rehabiliteringsprogram som pågår under tre veckor i internatformat

Programpunkter

  • Utmattningssyndrom – vad är den senaste kunskapen?
  • Förekomst av stressrelaterad ohälsa bland verksamma läkare och sjuksköterskor och effekter på samhället.
  • ReTA-modellen: utformning, genomförande och effekter av ett multimodalt rehabiliteringsprogram som pågår under tre veckor i internatformat.
  • Hur ska vi tackla stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning bland läkare och sjuksköterskor?

Medverkande

Emma Brulin, Docent i arbetsmedicin vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, leg. Sjuksköterska, Projektledare för ReTA och andra forskningsprojekt som studerar arbetsmiljö och hälsa inom hälso- och sjukvården.

Marie Åsberg, Professor emeritus i psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet och huvudredaktör för boken Utmattningssyndrom 

Björn Löfman, leg Psykolog och leg. psykoterapeut

David Parker, leg sjukgymnast på Svenska Rygginstitutet

Emelie Thunqvist, forskningsassistent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Alexander Wilczek, med dr, psykiater, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet. Medförfattare till boken Utmattningssyndrom och tidigare verksamhetschef på Ersta psykiatriska klinik för hälso- och sjukvårdspersonal 

Anmälan

Anmälan sker via länk https://forms.gle/9ADBLi7aUAWrhTPM9 senast den 13 maj.

Kontakt

Emma Brulin Biträdande Lektor
0730526602