Konferenser och symposier Utbildningskongressen 2022

2022-09-28 till
2022-09-29 Add to iCal
Educational congress 2022
Illustration: Getty Images.

KI:s utbildningskongress 2022 äger rum 28-29 september.

Temat för årets kongress är "Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace".

Innehållet kommer mestadels att vara på engelska.

Registreringen öppnar 18 maj.