Annan Utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet

2020-05-15 9:30 - 14:30 Add to iCal
Annan Online

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Psykiska (o)hälsan? Läkemedel? Patientens rättigheter? Samordnad vård?

Med tanke på rådande pandemi kommer föreläsarna även kommentera Covid-19 utifrån olika policyperspektiv.

Utbildningen vänder sig till studenter/forskare/innovatörer men även till andra inom styrning och ledning i hälso- och sjukvården, Forums medlemsorganisationer och politiker. En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation. Utbildningsdagen är kostnadsfri, anmäl dig gärna här

Utbildningen sker digitalt, mer information om utbildningen kommer att uppdateras på KI Innovations hemsida.

Organisatörer

Utbildningen sker i samarbete med Forum för Health Policy och KI Innovations.

Forum för Health Policy –  en oberoende tankesmedja med syfte att driva på och utveckla vård och omsorg.

KI Innovations –  ger stöd och vägledning så att fler idéer på Karolinska Institutet kan bidra till samhällsnytta.