Intern kurs och fortbildning Utbildning i UBW Anknutna

2019-10-28 13:00 - 15:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg S301 Ursula

Utbildningen riktar sig till dig som kommer att arbeta som UBW-administratör och arbeta med att hantera ny anknytningar och ändring av befintliga anknytningar. IDAC är systemet för hanteringen av behörigheter och identiteter på KI. UBW Anknutna är systemet där all data om anknutna hanteras.

Målsättning

Deltagarna ska efter genomförd utbildning lära sig vad rollen UBW-administratör innebär och fått kunskap om hur hantering av nya anknytningar och ändringar av befintliga anknytningar sker i systemstödet UBW anknuten.

Innehåll i utbildningen

Under utbildningen kommer vi tillsammans att gå igenom följande:

Inloggning

Navigering och spara favoriter

Skapa en ny anknytning och bifoga bilagor

Ändra en befintlig anknytning

Hantera ett ärende som returnerats för komplettering

Avsluta en befintlig anknytning

Rapporter

För att kunna hantera bokningen till de olika tillfällena som har begränsat antal platser använder vi en bokningstjänst som tillhandahålls av företaget Paloma som KI har avtal med. ​Boka ditt kurstillfälle här 

Kontakt