Intern kurs och fortbildning Utbildning i Statlig arbetsrätt

2022-12-06 10:00 - 15:00 Add to iCal
Campus Solna 221, Retzius väg 13A, 171 65 Solna

En översikt av den statliga arbetsrätten med nedslag i olika delar som i valda delar berör högskolesektorn. Målet är att ge kursdeltagarna en djupare förståelse för regelsystemet kring arbetsrätten som är relativt komplext och i vissa delar saknar lagreglering.

Målgrupp

HR på institutionerna.

Innehåll

  • Vad är arbetsrätt?
  • Den statliga värdegrunden
  • Arbetsskyldigheten
  • Att anställa
  • Bisysslor, omställning/arbetsbrist (kort)
  • Uppsägning personliga skäl, avsked, disciplinansvar m.m.

Kursledare

Johan Widenberg och Catalina Pacef, jurister på förhandlingsenheten, HR-avdelningen.

Sista dag för anmälan är 2022-12-02.

Anmäl dig här

Kontakt