Annan Utbildning i Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till chefens ansvar

2019-05-21 8:30 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Konferensrum 507, Nobels väg 6 Solna (engelska)

Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön och som genomgått den av Karolinska Institutets anordnade ledarutbildningen ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (halv dag)” samt medarbetare som medverkar vid riskbedömningar såsom skyddsombud, AMG-ledamöter och HR-personer. För medarbetarna gäller att de genomgått den av Karolinska Institutet anordnade arbetsmiljöutbildningen ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning (2,5 dag)”.

Språk: Detta kurstillfälle ges på engelska.

Information och anmälan.

Dokument

Kontakt