Intern kurs och fortbildning Utbildning i Lönebildning och medarbetarsamtal 2

2023-09-07 till
2023-10-04 Add to iCal
Zoom, Campus Solna och Campus Flemingsberg
Handshake
Foto: Cytonn Photography on Unsplash.

Den här kursen vänder sig till dig som är lönesättande chef (inom såväl forsknings- och utbildningsverksamhet som administration). Du kommer att få information om lönebildning och hur medarbetarsamtal 2 (MS2) genomförs, i slutet av utbildningen övar vi på att genomföra samtal med våra fantastiska skådespelare.

Syfte 

Kursen syftar till att öka kunskapen om den lönesättande processen och hur MS2 genomförs vid Karolinska Institutet (KI) samt öka förmågan att genomföra ett bra MS2. 

Innehåll

Kursen omfattar en halvdag och innehåller en teoridel om lönesättning och praktisk info om MS2 vid KI samt en praktisk del där du får öva samtal mot skådespelare. Under den praktiska delen får du träna på olika samtalssituationer som du kan stå inför när det årliga samtalet ska hållas.

Målgrupp

Kursen vänder sig både till dig som har medarbetare som lönesätts i samtalet mellan chef och medarbetare och till dig som har medarbetare som lönesätts genom förhandling mellan fack och arbetsgivare. 

Datum 

Kursen genomförs vid fem tillfällen under hösten 2023 (3 på svenska och 2 på engelska, varav ett tillfälle per språk är en fysisk utbildning under förutsättning att lokaler finns tillgängliga).

  • 7 september kl. 08.30-12.30 (på svenska, digitalt)
  • 12 september kl. 12.30-16.30 (på engelska, digitalt) 
  • 22 september kl. 08.30-12.30 (på svenska, fysiskt i Solna)
  • 28 september kl. 12.30-16.30 (på engelska, fysiskt i Flemingsberg) 
  • 4 oktober kl. 08.30-12.30 (på svenska, digitalt) 

Kursupplägg

Kursen börjar med en introduktion och teoridel med utgångspunkt från Karolinska Institutets riktlinjer för lönesättning, därefter sker träningen med skådespelare i små grupper där skådespelarna agerar medarbetare i olika samtalssituationer (Case). Vi förutsätter att du som anmäler dig till denna utbildning deltar i de båda delarna. 

Under den teoretiska delen kommer vi att gå igenom de statliga kollektivavtalen som styr lönesättningen vid KI, KI:s lönekriterier, hur man kan genomföra MS2 med framgångsfaktorer och vilka fallgropar som finns att beakta. 

Under den praktiska delen, delas man in i grupper om tre där en person genomför samtalet, en person observerar och en person håller tiden. De deltagare som observerar lär sig genom att se och uppleva vad som för samtalet framåt, vad som fungerar eller inte fungerar. Att se ett samtal gestaltat förtydligar och ger insikter man kanske annars inte skulle få. Observatörerna får formulera och sätta ord på vad som hände under samtalet. Den chef som övat får reflektera och sätta ord på sin upplevelse. Skådespelaren ger sin feedback på samtalet, hur det kändes, vad som öppnade samtalet, vad som låste samtalet etc.
 

Anmälan

Anmäl dig så snart som möjligt, anmälan stänger 10 dagar innan kurstillfället. Maxantal deltagare per tillfälle är 27 deltagare. Om färre än 6 deltagare anmält sig till ett tillfälle ställs kurstillfället in. 

Anmälan är bindande då vi bokar och betalar för skådespelarna samt förbereder kursen med den information om anmälningar vi fått in. Om du av någon anledning dock får förhinder, vänligen meddela någon av oss kursledare så snart som möjligt.

Anmälningslänkar

7 september (svenska, digitalt) (FULLBOKAD)

12 september (engelska, digitalt)

22 september (svenska, fysiskt i Solna)

28 september (engelska, fysiskt i Flemingsberg) (INSTÄLLD)

4 oktober (svenska, digitalt) 

Välkommen med din anmälan! 

Kursledare

Kursen genomförs och arrangeras av HR-avdelningen vid KI i samarbete med Solvere. Solvere är ett utbildningsföretag som använder interaktiva metoder med inriktning på kommunikation och samspel mellan människor.
 

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen