Intern kurs och fortbildning Utbildning i Lönebildning och medarbetarsamtal 2

2022-09-13 12:30 - 16:30 Add to iCal
Online
Tangentbord och dator.
Foto: Pixabay

Den här utbildningen vänder sig till dig som är lönesättande chef. Du kommer att få information om lönebildning och hur medarbetarsamtal 2 genomförs, i slutet av utbildningen övar vi på att genomföra samtal med våra fantastiska skådespelare.

Beskrivning

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller en teoridel om lönesättning och praktisk info om MS2 vid KI samt en praktisk del där deltagarna får öva samtal mot skådespelare. Utbildningen vänder sig både till dig som har medarbetare som lönesätts i samtalet mellan chef och medarbetare och till dig som har medarbetare som lönesätts genom förhandling mellan fack och arbetsgivare. Utbildningen genomförs vid 2 tillfällen under hösten 2022 (1 på svenska och 1 på engelska). 

  • 13 september 2022, kl. 12:30 – 16:30 (på svenska, digital)
  • 22 september 2022, kl. 08:30 – 12:30 (på engelska, digital)

Syfte

Kursens syfte är att öka kunskapen om den lönesättande processen och hur MS2 genomförs vid Karolinska Institutet samt öka förmågan att genomföra ett bra MS2.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som har en chefs/ledarroll, med personalansvar, så väl inom forsknings-/utbildningsverksamhet som administration som ska genomföra samtalet.

Metodik

Interaktiv teater är en lustfylld och fokuserad arbetsmetod där deltagarna får träna på samtals­situationer vilka man som chef kan stå inför när det årliga samtalet ska hållas.

Kursupplägg

Utbildningen börjar med en introduktion och teoridel med utgångspunkt från Karolinska Institutets riktlinjer för lönesättning, därefter sker träningen med skådespelare i små grupper där skådespelarna agerar medarbetare i olika samtalssituationer (Case). Vi förutsätter att du som anmäler dig till denna utbildning deltar i de båda delarna.

Under den teoretiska delen kommer vi att gå igenom de statliga kollektivavtalen som styr lönesättningen vid KI, KI:s lönekriterier, hur man kan genomföra MS2 med framgångsfaktorer och fallgropar.

Under den praktiska delen, delas man in i grupper om tre där en person genomför samtalet, en person observerar och en person håller tiden. De deltagare som observerar lär sig genom att se och uppleva vad som för samtalet framåt, vad som fungerar eller inte fungerar. Att se ett samtal gestaltat förtydligar och ger insikter man kanske annars inte skulle få. Observatörerna får formulera och sätta ord på vad som hände under samtalet. Den chef som övat får reflektera och sätta ord på sin upplevelse. Skådespelaren ger sin feedback på samtalet, hur det kändes, vad som öppnade samtalet, vad som låste samtalet etc.

Kursledare

Utbildningen genomförs och arrangeras av HR-avdelningen vid Karolinska Institutet i samarbete med Solvere. Solvere är ett utbildningsföretag som använder interaktiva metoder med inriktning på kommunikation och samspel mellan människor.

Anmälan

En Outlookinbjudan skickas ut närmare kurstillfället med information om Zoom-länk,. Blockera gärna datum och tid i din kalender redan nu.

Denna anmälan avser tillfället den 13 september 2022, kl. 12:30 – 16:30 (på svenska, digital)

Sista dag för anmälan har passerat.

Kontakt

Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på stafftraininghr@uf.ki.se