Konferenser och symposier Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward

2023-10-04 9:00 - 17:00 Add to iCal
Annan På plats i Aula Magna på Stockholms universitet, Campus Frescati och digitalt
Illustration av universitetsalliansen Stockholm trio består av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.
universitetsalliansen Stockholm trio består av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Foto: Stockholms Akademiska Forum

Välkommen till årets Hållbarhetsforum, en endagskonferens med titeln "Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward". Du är välkommen att delta på plats eller digitalt.

Mot bakgrund av SDG-toppmötet 2023 kretsar temat för årets Hållbarhetsforum kring universitetens roll i att utvärdera och förtydliga de framsteg som gjorts för att nå Agenda 2030, nu när det är mindre än sju år kvar till 2030.

  • Hur kan vetenskapliga resultat bättre stödja policyutveckling för att nå Agenda 2030?
  • Vilka är hindren mot effektivt genomförande av målen för hållbar utveckling (SDG) och hur kan konflikter mellan SDGs minimeras och synergier maximeras?
  • Hur kan ansvarighet, legitimitet och delaktighet säkra samhällets omställning, i en tid av växande hot mot klimat, biologisk mångfald, hälsa, energi och mänsklig säkerhet?

Hållbarhetsforum 2023 är en fortsättning på förra årets event - "Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change" - som ägde rum i samband med FN:s Stockholm+50.

Välkommen att lyssna och vara med i dialogen! 

Hållbarhetsforum arrangeras av universitetsalliansen Stockholm trio som består av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.