Konferenser och symposier Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward

2023-10-04 9:00 - 17:00 Add to iCal
Annan På plats i Aula Magna på Stockholms universitet, Campus Frescati och digitalt

Välkommen till årets Forum för hållbar utveckling, en hybrid endagskonferens med titeln: "Universities and the 2030 Agenda: taking stock and moving forward". Konferensen är en fortsättning på fjolårets event - "Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change" - som ägde rum i samband med FN:s Stockholm+50.

Mot bakgrund av SDG-toppmötet 2023 kretsar temat för årets Forum för hållbar utveckling kring universitetens roll i att utvärdera och förtydliga de framsteg som gjorts för att nå Agenda 2030, nu när det är mindre än sju år kvar till 2030.

  • Hur kan vetenskapliga resultat bättre stödja policyutveckling för att nå Agenda 2030?
  • Vilka är hindren mot effektivt genomförande av målen för hållbar utveckling (SDG) och hur kan konflikter mellan SDGs minimeras och synergier maximeras?
  • Hur kan ansvarighet, legitimitet och delaktighet säkra samhällets omställning, i en tid av växande hot mot klimat, biologisk mångfald, hälsa, energi och mänsklig säkerhet?

Välkommen att lyssna och vara med i dialogen!

Forum för hållbar utveckling

Forum för hållbar utveckling är en årlig konferens organiserad av universitetsalliansen Stockholm trio - Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.